کوتاه کننده لینک دریای وب

کوتاه کننده لینک دریای وب

یک لینک کوتاه ، امکانات بی نهایت.

یک لینک کوتاه یک ابزار بازاریابی قدرتمند است که هنگام استفاده دقیق از آن استفاده می کنید. این فقط یک لینک نیست بلکه رسانه ای بین مشتری و مقصد آنها است. یک لینک کوتاه به شما امکان می دهد تا داده های زیادی راجع به مشتریان و رفتارهای آنها جمع آوری کنید.

محافظت از رمز عبور

Set a password to protect your links from unauthorized access.

Geotarget

Geotarget your links to redirect visitors to specialized pages and increase your conversion.

دسته

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

Complete Analytics

Complete Analytics Track each and every user who clicks a link.

Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there.

داشبورد قدرتمند One dashboard to manage everything.

Our dashboard lets you control everything. Manage your URLs, create bundles, manage your splash pages and your settings, all from the same dashboard.

داشبورد قدرتمند

URLs Created

472

Clicks Served

26841

Users Registered

312

The Ultimate URL Shortener that's simple,
powerful, and easy.

Unleash the Power of the Link